Xin chào các bậc phụ huynh.


Tôi có 1 vài kinh nghiệm trong việc dạy các cháu HS Tiểu học, đặc biệt lớp 4, 5. Vì tôi đã 5 năm liền gắn bó với SGK lớp 4. Năm tới, rất vinh dự lại bị đúp lớp 4.


Theo tôi, để dạy các cháu ớp 4, 5 các bậc PH có thể mua sách tham khảo sau:


1. 10 chuyên đề bồi dữong HS giỏi toán 4, 5 -Trần Diên HIển


2. Tuyển chọn các bài toán đố 4 nâng cao Tiểu học - NXB Đà Nang


3. Học giỏi Toán 4 - Vu Duong THuy


4. Boi duong Toan Tieu hoc 4 - Le Hải Châu


5. Bài tập cuoi tuàn Toán 4 tập 1, 2 - Đỗ Trung Hieu


6. Vở BT Toán 4 nâng cao tập 1, 2 - Vu Duong THuy


7. Tuyen chon 400 bai tap toan 4 - To Hoai Phong


8. Toan boi duong HS lop 4 - Nguyen Ang


Còn môn Tiếng Việt, hẹn các bậc PH dịp khác