Trên một khu vườn HV người ta đào cái ao cũng HV ở chính giữa vườn. Các cạnh của vườn cách mép của a là 5m.Người ta trồng cây quanh vườn và ao cứ 2m thì trồng được 5 cây. Biết tổng số cây trồng được là 300 cây


a Tính chu vi của mảnh vườn và cái ao


b Tính diện tích mảnh đất còn lại