Con trai mình năm nay hết lớp 3, gần đây từ khi học phần cộng trừ có nhiều chữ số cháu thường làm 10 phép tính thì nhầm khoảng 2,3 phép tính. Các bài tóan tư duy mang tính logic thì cháu hiếm khi sai, nhưng đối với các bài kiểu đặt tính và tính thì lại nhầm. Bố mẹ nào ở đây bị tình trạng như mình xin được chia sẻ cách dạy giúp mình. Chỉ sợ là cháu nhầm lẫn nhiều thành quen sau này khó chữa. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bố, mẹ.