Chào các me,


Năm nay con gái em vào lớp 1, em định xin cho con vào trường Dịch vọng B, Xin hỏi các mẹ có con học ở đây chút kinh nghiệm với ạ.