Tình hình rất tình hình vì năm nay con em vào lớp 1. Gia đình có đăng ký cháu học trải nghiệm và thi ở cả Archimedes và Ngôi sao Hà Nội.

Tuy nhiên do Covid nên hiện nay lịch học cả 2 trường dồn lại và trùng nhau nên con sẽ phải đứng trước lựa chọn 1 trong 2 trường.

Các bố mẹ nào có con trải nghiệm hoặc có kinh nghiệm ở 2 trường này cho em xin thêm tư vấn với ạ.

Camxamida mọi người ạ.