Chào các mẹ, Cún nhà mình năm nay lên lớp 2, hôm trước về nhà Cún bất ngờ hỏi mình "Nếu mẹ nhặt được tiền mẹ sẽ làm gì?". Nếu ở trong hoàn cảnh của mình, các mẹ sẽ trả lời như thế nào?