Cháu họ mình có con vào lớp 1, vì hộ khẩu cháu ở quê chưa kịp chuyển lên hà nội nên phải nhập học trái tuyến, hện có hai phương án:


a. nếu vào trường " nổi" một chút cụ thể là TC B và KĐ thì phải " mất" 20 triệu lận


b. còn nếu vào trường làng ít nổi tiếng hơn, thì cũng gọi là chút ít đóng góp xây dựng trường


Mình có đưa ra đề xuất là nên chọn đáp án b, phần còn lại thì khi cháu vào lớp " chăm sóc" thầy cô để " con hay chữ" còn có tác dụng nhiều hơn vì cấp tiểu học quan trọng nhất là chọn được thầy cô tốt chứ trường " nổi" chưa chắc cô đã thật tốt, lớp học lại đông, xét về chất lượng chưa chắc đã hơn và phát sinh tiêu cực là điều cần cân nhắc


Tuy nhiên vì phong trào hiện nay thì tâm lý của các bậc phụ huynh là chọn trường tốt cho con ngay từ đầu, trường nổi tiếng thì đội ngũ giáo viê tốt đều hơn, vì con mình gắn với trường chí ít cũng 5 năm học ...


thời gian gấp quá rồi, chạy lên đây nhờ các bậc phụ huynh bớt chút thời gian cho ý kiến, nên là đáp án a hay b


xin cảm ơn !!!