Nếu mẹ nào định cho con ôn tập toán lớp 3 thì mình có một số sách tham khảo


- Bài tập toán 3 ( tập 1+2)


http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=3238F32B6AC0A555- Các bài toán hay và khó lớp 3


http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=696177C3598BFBCE
- Luyện giải toán 3


http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A5E0A0B818E5970D