Năm nay con mình mới vào học lớp 1 ở trường này, các mẹ có biết thông tin cô nào dạy tốt không?