Em xin mạn phép mở topic này để các phụ huynh có con học lớp 1A5 năm học 2007-2008 vào cùng trao đổi thông tin về các vấn đề của các con. :Rose: .


Bố mẹ có con học lớp này thì cùng vào trao đổi các bác nhé