Tình hình là mình đang dạy 2 bé nhưng học thì được nhưng lại rất mau quên.


Mình muốn cho các bé học tiếng anh qua bài hát nhưng các bài hát thì dạy qua bài hát như nào vì nge bài hát thì các bé chỉ nghe giai điệu đấy nhưng có hiểu gì và có biết từ gì với từ gì đâu.


Các mẹ bé cho ý kiến nhé.