Mình đang có con học lớp 3. Hiện đang cho con học tiếng Anh tại trường với giáo trình New Frontiers 3. Mẹ nào có biết các phương pháp để giúp bé học tiếng Anh được tốt hơn không thì giúp mình với.