Các mẹ ơi cho e hỏi đã mẹ nào cho con theo khóa học “
Phát triển ngôn ngữ nói
” của học viên ngôn ngữ
Cleverkids chưa ah. e muốn đăng ký cho con mà lăn tăn quá vì không biết hiểu quả ra sao :-S