Các mẹ cho mình hỏi mình định cho con học lomonoxop 2. Trường đó dạy chất lượng có được không ????