- Chào các mẹ, mình là đang tìm các khóa học hè phù hợp cho bé nhà mình. Hôm trước, mình có được giới thiệu khóa học tiếng Anh hè bằng PP Montessori. Mình đang không hiểu rõ nó như thế nào, các mẹ thông thái đã cho con học phương pháp này, chia sẽ giúp mình với…..