Mình đang định cho con thi vào lớp chuyên Văn hoặc Toán lớp 6 ở trường Trưng Vương hoặc Ngô Sỹ Liên, các mẹ có kinh nghiệm chỉ giáo cho mình việc học thêm của con với. Mình chưa biết liên hệ cho con học thêm ở đâu, ai cũng bảo phải học thêm mới thi vào được. Có mẹ nào biết thông tin không?