Năm nay mình mới đưa bé lớn vào lợp 1. Quả thực là còn nhiều bỡ ngỡ. Vừa rồi cháu đi tập trung để chuẩn bị vào năm học có mang về thời khoá biểu. Trong đó có một môn học viết tắt là “HD học” – 2 vợ chồng vắt óc ra mà không biết đó là môn gì, mà thấy trong tuần hầu như ngày nào cũng có “môn” đó. Thể nào đợi vài ngày nữa cháu đi học thì cũng sẽ biết đó là môn gì thôi, nhưng muốn hỏi các mẹ trước cho đỡ ấm ức xem đó là cái môn gì mà sao lạ quá ! Vậy có mẹ nào biết thì thỉnh giáo giúp với ! (Giật mình vì thấy mình tụt hậu nhanh quá)