Các mẹ và các bố có con học tiểu học ưi,


Mình định đề nghị admin tốt bụng lập một box riêng cho các phụ huynh bậc tiểu học.


Nhưng mình sợ số thành viên ít quá, lại mất công admin, vì vậy ai đồng ý với mình thì vào đây biểu quyết tí nhé, nếu số lượng đông đông thì mới nhờ vả admin.


Lý do là vì mình thấy cái bọn nhóc nhách tiểu học cũng nhiều vấn đề lắm, cùng bàn bạc biết đâu lại sáng ra vấn đề . Các đề tài như là : Nên hay không nên cho tiền bọn trẻ ? Sắp xếp thời gian học ở trường và học năng khiếu như thế nào ? Học tiếng Anh từ khi nào là vừa ? Học ở đâu thì tốt ? Có nên tập cho trẻ làm việc nhà và làm những việc gì ? Nghiêm khắc với trẻ đến mức nào là vừa ? Làm sao cho trẻ vừa hoàn thành yêu cầu của trường vừa không trở thành gà công nghiệp ? Ngày hè có thể gửi trẻ ở đâu ?vv.vvv...


Mình thấy cũng nhiều cái cần các phụ huynh đi trước có kinh nghiệm mách giúp hoặc chúng ta cùng bàn luận .


Nếu phụ huynh nào thấy cần thiết phải lập box “ tiểu học “ riêng thì biểu quyết nhé .


Vika