Thông thường các bé lớp 2, 3 cộng trừ rất chậm và lâu. Khi còn nhỏ chúng ta thường chỉ trẻ đếm từ 1 đến 10 bằng 2 bàn tay. Nhưng đếm đến 50, 60,... 100 thì sao? Làm sao giúp trẻ cộng, trừ thành thạo mà không phải nhớ nhiều, không sợ trẻ tốn quá nhiều thời gian làm các bài toán cộng trừ?


Câu trả lời nằm ngay ở đôi bàn tay của trẻ.


Việc dùng hai bàn tay để tính toán đã được các nước áp dụng từ lâu rồi. Và người ta gọi chúng là Math finger.


Các mẹ chỉ cần tra Math finger là sẽ có rất nhiều ví dụ minh hoạ. Nếu các mẹ chịu khó mỗi ngày dành 1 giờ cùng trẻ chơi với hai bàn tay theo hướng dẫn dưới đây, thì thông thường khoảng hai tuần đối với các bé từ 6-8 tuổi sẽ cộng, trừ thành thạo. Lúc ấy làm toán đối với các bé chính là trò chơi rất vui vẻ.


Đây là một số ví dụ minh hoạ lợi ích của phương pháp này.


Ví dụ 1: Đây là trẻ 3 tuổi.