Con trai được giao bài tập hè, trong đó có 1 bài như thế này: cho 7 con số 5 dùng các phép tính +,-,x,: là sao để ra kết quả là 580. Mình giải như thế này :


580 :5 = 116


(5x5x5 +5+5-5:5)=116


Như vậy để ra kết quả 580 thì phải cần tới 8 con số 5. Mình bó tay rồi. Nhờ các bố, mẹ cao thủ giải giúp mình với