em năm nay có con vào lớp 1, mẹ nào cho em xin phương pháp dạy con đơn giản mà hiệu quả với ạ?