Như tiêu đề, mẹ nào có cách nào đặc biệt không giới thiệu em với ạ :(