Mình có 1 bé đang học lớp 1. Mình có cho bé chơi Đậu lém 1. Giờ qua hết 4 cửa rồi đến cho qua đường băng và diệt lão Bọ xít để cứu bạn giun đất. Bé ko chơi qua được, bố mẹ giúp sức cũng ko qua được. Hức, có nhà nào đã qua cửa này chưa? Tư vấn giúp mình làm sao chơi qua được? Và sau đấy còn các cửa tiếp theo để cho bé chơi ko hay là đấy là cửa cuối cùng của Đậu Lém 1 rồi?


Tặng hoa các mẹ trước này @};-@};-@};-@};-@};-@};-