Đại Mĩ Nhânn


Con mình học lớp Ba rồi. Mình cũng đã học qua sư phạm, nhưng thực sự mình cũng không hiểu là những người soạn chương trình muốn đào tạo một thế hệ tương lai như thế nào nữa. Bởi vì : Chương trình ôm đồm quá, học nhiều quá : kiến thức mới chưa kịp nạp vào đầu thì đã học sang bài mới. Cháu nào mà không có học thêm, hoặc không có bố mẹ kèm là không thể nào theo kịp được. Rồi chưa kể trong chương trình dạy Tiếng Việt hình như người soạn là người Bắc nên có một số từ các cháu trong Nam chỉ chờ bố mẹ thầy cô giảng mới làm bài được.


Nhà trường còn phân loại học trò ra : như lớp viết chữ đẹp, lớp giỏi toán, giỏi văn... Phụ huynh thắc mắc là sao phải làm vậy? Thì được trả lời: để các cháu có trỉnh độ tiếp thu như nhau, cô giáo dễ dạy, trò cũng dễ tiếp thu. Như vậy có đúng không?


Ở trường nước ngoài học ngày hai buổi các cháu được học thêm rất nhiều kỹ năng khác: như hội hoạ, âm nhạc... Ở trường con mình hỏi học thêm ngoại khoá là những chương trình gì? Thầy cô trả lời là học võ vào mỗi buổi tối, học cờ vua, vi tính ... vào ngày thứ bảy. Mình thấy chỉ là hình thức thôi chứ một tuần chỉ học có một buổi thì làm sao các cháu tiến bộ được. Trong một ngày, các tiết học sẽ dàn trải ra hai buổi, buổi chiều có tiết ôn lại bài buổi sáng. Như vậy cũng chỉ có học và học thôi. Đối với học sinh nam chúng sẽ không chụi ngồi yên để học đâu.


Sau hai năm học bán trú mình cho con chuyển sang học một buổi. Thôi tự cứu con vậy. Mình ghét cứ phải ôm quyển sách mà gào như con vẹt nên chấp nhận con điểm thấp một tí nhưng mà thực chất hơn là: Mẹ cho con làm bài trước rồi lên trường con copy qua - Lời của con mình. Nó còn nói các bạn trong lớp kể cả bạn lớp trưởng đều làm như vậy.


Mình có đi ngược lại với ý kiến của mọi người không?