http://tintuc.vdcmedia.com/chitiet.asp?PostID=17824


Ở đây các mẹ ở TP HCM có thể tìm thấy các trường mẫu giáo có dạy tiếng Anh cho con ở tuổi mẫu giáo đấy :d thật là phản tác dụng.