Em đọc được thông tin tuyển sinh trên trang web của Cung:


http://cungthieunhi.org.vn/detail/139/346/hay-den-voi-chuong-trinh-ky-hoc-ban-tru-he-2013--cua-cung-thieu-nhi-ha-noi


Đang lăn tăn không biết có nên cho con gái đi học. Các mẹ đã có con học ở đây cho em xin tí ý kiến với ạ. Cám ơn nhiều@};-@};-@};-