Mình ko biết là trung tâm Ocean gì gì đó có tốt không thấy đợt này trung tâm phát phiếu về nhà cho con mình. Mình có con học 2 hè này cũng muốn cho cháu học thêm tiếng Anh. Thấy 1 số phụ huynh lớp con mình học cũng cho cháu học không biết trên diễn đàn có mẹ nào cho con học TT này chưa cho mình xin ý kiến với...?:Rose: