Các mẹ cho em hỏi, có nên cho con học chữ trước 1 năm không ạ?