Bé trai nhà tớ năm nay vào lớp 1, lớp có 50 bé 22 nam và 28 nữ. Bé nhà tớ được cái to cao hơn so với các bạn cùng lớp (tất nhiên ko phải là lớn nhất lớp, chỉ thuộc top các bạn to cao), ko hiểu thế nào cô lại nhắm làm lớp trưởng, mặc dù bé hơi nhút nhát nhưng cô rèn tháng hè thấy cũng tiến bộ, hô to, rõ ràng hơn nhưng tớ thấy thế cũng chưa đạt.


Vấn đề ở đây là có nhiều người nói đừng cho bé làm lớp trưởng, lớp trưởng hay bị cô sai làm việc nọ việc kia, ko tập trung vào việc học. Có người lại bảo cho làm lớp trưởng cho tự tin mạnh dạn, tớ thấy phân vân quá, ý kiến các mẹ thế nào, tư vấn hộ tớ với.