Hàng xóm nhà mình là một cụ làm bên sở giáo dục nhiều năm, đến tận bây giờ vẫn dạy thêm cho trẻ tiểu học và cả cấp hai nữa, giới thiệu cho mình trường Nguyễn Huệ ở 1B Hàng Tre. Cụ bảo trong các trường ở Hà nội mà cụ biết về trình độ đội ngũ giáo viên (trừ trường Đoàn thị Điểm cụ không biết thế nào), còn so với Nguyễn Siêu thì trường này là khá hơn cả. Nhưng mình có một thắc mắc hình như trường này chỉ thuê địa điểm thôi, mình thấy nó cứ không bền sao ấy. Với lại chưa bao giờ nghe thấy ai nói về trường này cả. Có mẹ nào biết không?