Mình là bố của nhóc đang học tiếng Anh lớp 4 mới. Quí mẹ nào có con học chương trình Tiếng Anh thí điểm của Bộ Giáo Dục thì cho mình bản phôt . Xin hậu tạ địa chiỏ của mình là hainamchupuh@gmail.com