Mình nghe nói là bé nào không học mẫu giáo thì không được học lớp một, có đúng không các mẹ. Bé nhà mình không học mẫu giáo nên mình lo lắm.