Sắp bước vào năm học mới rồi, e lập topic nay để các mẹ cùng nhau chia sẻ!


Các mẹ giúp em giải bài toán này theo ctrinh lớp 2 với: Con năm nay 7 tuổi, mẹ 32 tuổi. Đên khi mẹ 45 tuôi thì con mấy tuổi?