Chuện là năm nay con em vào lớp 1, mà hai vợ chồng em là dân tỉnh lên sài gòn sống, thuê trọ thôi các mẹ à. Năm nay con em vào lớp một, em đã có làm đơn cho con đi học nhưng do không có họ khẩu thường trú tại TP,HCM nên chi phí vào các trường điểm thì rất cao. giờ hai vợ chồng em lo lắm, khổ thân dân tỉnh. Các mẹ cho em xin vài trường Tiểu học chi phí vừa vừa các mẹ nhé. 

Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ

Loading interface...