Hi các mẹ,


Cầu kỳ mãi cuối cùng cũng xin được cho bạn Ỉn nhà mình vào trưởng tiểu học Hoàng Diệu (HN). Nhưng từ hôm đi học đến giờ (1 tuần) con không chịu đi tè ở lớp. Lý do của con là sợ WC của trường, hôi lắm, con sợ vào đó, con sợ nôn... Cả trường cũng chỉ có 1 WC dành cho học sinh thui! mẹ nào có con gặp tình trạng tương tự ko? Chia sẻ cách khuyến khích con đi tè ở trường với? Chứ tình hình này kéo dài thì sợ hỏng thận của con quá!