Tháng 9 tới Cò nhà mình sẽ vào học lớp 1, mình đang phân vân không biết nên xin vào tiểu học Kim liên hay Trung tự. Mình thấy mọi người nói rằng , xin học vào hai trường này rất khó, nhưng vì nhà mình ở Khâm thiên nên nếu vào được một trong hai trường này đều tốt, gần nhà và tiện đường lắm các mẹ ạ.


Hiện nay cháu nhà mình đang học mẫu giáo Việt Triều, một trong những trường mà có điều kiện ăn học tốt nhất ở khu vực này. Nên mình muốn cháu được chuyển vào trường có điều kiện tương đương để cháu không bị sốc do thay đổi môi trường.


Theo mình được biết, trường Kim Liên điều kiện học tập tốt hơn, nhưng chỉ có bán trú một số lớp nhỏ, còn lớp lớn không có bán trú. Còn trường Trung tự không nổi tiếng bằng trường Kim Liên nhưng lại có bán trú cả cấp 1. Mình đang rất phân vân không biết nên xin vào trường nào? và cũng chưa có mối quen nào để nhờ vả.


Các mẹ ai có thông tin gì về hai trường này và kinh nghiêm xin học cho con vào đó cho mẹ cháu biết với.


Thanh củi các mẹ nhiều.