Các mẹ đã và đang có con học tại May School cho em hỏi ít thông tin về chương trình học và giáo viên ở đó với ạ.