Em đang sống ở Hà nội vì vậy ko có một chút thông tin gì về các trường tiểu học dạng dân lập hoặc bán công tốt ở Hải Phòng.


Có mẹ nào ở Hải Phòng thì chỉ giúp cho em một trường tư thục, dân lập bậc tiểu học tốt ở Hải Phòng với.


Nhỏ nhà em đã học hết lớp 1 và năm nay lên lớp 2, em muốn chuyển xuống Hải Phòng.


Cảm ơn các mẹ nhiều!