Các mẹ ơi, bé mình 21 tháng, mình xin cho bé vào 1 trường công, đạt chuẩn quốc gia, nhưng trường này thì không có dạy tiếng anh cho bé. Vậy có thể tìm trường nào khác cho bé học tiếng anh bên ngoài không?


Có nên cho bé vào trường quốc tế (em đang phân vân khoản học phí vì cao quá) để bé tiếp xúc tiếng anh sớm không các mẹ?


Mình lại sinh em bé nên phải gởi bé đi học sớm, lo lắm nhưng cũng không biết làm sao.