Mình ở quận 1 giáp quận 5. Mình muốn tìm Trường cho con đi học nhưng không biết Trường nào rẽ mà uy tín. Mong các mẹ có kinh nghiệm hướng dẫn ạ. Bé 3 tuổi chưa đi học lần nào