Chào tất cả các mẹ!


Con em được 23 tháng, không hiểu sao một tuần nay bé cứ nói ngọng “n và l”. Trước, khi bé nói L thì thành âm “Nh” ví dụ như: Mẹ cố lên thì bé nói thành “Mẹ có nhên”. Cho tới hôm nay thì bé cứ nhần lẫn hai âm tiết đó, khi nghe thấy bé nói vậy em sửa ngay thì bé nói lại được cho đúng nhưng một lát sau bé lại quên. Không biết có mẹ nào găp tình cảnh như của em không, vợ chồng em lo lắng quá sợ sau bé nói ngọng không sửa được thì mệt lắm. Bé ở nhà với bà, tiếc một điều bà cũng luôn nói sai hai âm tiết đó, không biết có phải do bé bắt chước người lớn hay không. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em với….Khẩn cấp….:Sad::Crying: