Các Mẹ thân,


giúp mình những kinh nghiệm quí báu cua cac Mẹ nhé.


Con gái mình đi học lớp mầm được 3 hôm nhưng hôm nào về tối ngủ cũng giật mình dậy khóc, mớ rất nhiều lần. Ban ngày thí lau lau nho den chuyen di hoc la mếu máo. Mình phải làm sao đây