Gởi các thành viên trong box Giáo dục,


Hiện tại, diễn đàn MGOD đã đi vào hoạt động và đang dần hoàn thiện, thời gian vừa qua có rất nhiều bài gởi của các thành viên sai chuyên mục và Mod đã chuyển rất nhiều bài sang MGOD cho phù hợp. Vậy nên, Mod gởi thông báo này đến các thành viên.


1. Những bài viết liên quan đến các vấn đề lập nhóm học tập vui lòng đăng tin tại đây, sau khi lập nhóm và sinh hoạt lâu ngày, sẽ lập topic tại đây


.


2. Những bài viết liên quan đến các vấn đề tìm hiểu các khóa học, tìm gia sư, các môn học - ngoại khóa, vui lòng đăng tin tại đây.


Thân mến