Các mẹ thông thái cho mình ơi, mình thắc mắc về sự khác nhau của các trường dân lập, tư thục, bán công mà không biết hỏi ai. Có mẹ nào biết về cái này không.