Hôm qua mình có tham gia một buổi họp hội phụ huynh và Ban giám hiệu trường thì mọi người có đưa ra một vấn đề rằng có nên cho trẻ học thêm trước khi vào lớp 1 chăng?


Một số phụ huynh sốt ruột là con mình học lớp chồi, lớp lá rồi mà vẫn chưa thể nhận biết được mặt chữ đơn giản A, B, C, D, E.. và mặt số 1,2,3,4,5... và cho rằng nếu trẻ không có khái niệm cơ bản này thì khi vào lớp 1 trẻ sẽ "bơi" vì không theo kịp các bạn cùng lứa đã được học thêm trước.


Theo BGH, bộ giáo dục không cho phép dạy chữ cho bậc mẫu giáo và khuyến khích phụ huynh hãy kéo dài tuổi thơ của trẻ đừng bắt các cháu phải học quá sớm ở lớp chồi, lớp lá mà ở tuổi này thì trẻ còn ham chơi chưa có ý thức học tập chưa tập trung. Mặt khác nếu trẻ được học trước sẽ có tư tưởng ỷ lại là biết rồi sẽ không tập trung nghe cô giảng và rồi mất căn bản lúc nào không biết, sẽ trở nên chậm tư duy suy nghĩ và tụt hậu sau các bạn khác.


Thế theo các mẹ có nên cho con học trước hay không?