Các mẹ có con đã đi học ơi,


Các mẹ cho bé học trường gì? Công lập, bán công, hay tư thục? Có gì khác nhau giữa các trường? Học hệ nào hay hơn?


Mong được chia sẻ kinh nghiệm từ các mẹ, cám ơn rất nhiều !