Cháu nhà tôi > 2 tuổi rồi, đang lăn tăn không biết nên gửi trường tư hay trường công thì tốt hơn cho cháu ?


Bản thân thì thấy trường công chi phí không cao, mỗi tội cô giáo không nhiệt tình lắm thì phải, nhà cửa sân chơi rộng rãi thoáng mát


Trình độ sư phạm của cô thì chắc như nhau ? Trường tư thì cô trẻ hơn, các bố lúc đón con cũng dễ chịu hơn.


Không biết gửi đưa cháu ở đầu tốt cho tính cách đưa bé hơn, các mẹ nhỉ?