Mẹ nào biết địa chỉ trang nào thì cùng cho cả nhà tham khảo nhé .mình biết của trường aec kid là: aec-hn.org. Mình đã vào đó xem camera nhưng mờ tịt ,chẳng nhìn thấy gì cả.