Con mình được 26 tháng rồi, mình dự định đưa bé đi học. Trước đây vẫn gửi bà ngoại, bây giờ lớn rồi, lại nghịch phá nữa, bà ngoại giữ không nổi nên mình quyết định cho bé đi học. Nhưng mình rất lo lắng không biết bé có thích nghi với môi trường mới hay không, sợ sẽ khóc nhiều, đau ốm, sụt kg. Đi học thì lại dành đồ chơi của bạn, đánh nhau với bạn, dễ bị lây bệnh... Rất nhiều vấn đề mình phải lo nghĩ. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này chia sẻ với mình với!