Chào các bà mẹ!


Bé nhà mình năm nay hơn 3 tuổi rồi. 1/7 này cu cậu sẽ đi học mẫu giáo. Nhựng không hiểu sao cu cậu rất sợ đi học. Ở nhà các Ông Bà cũng đã cho đi thử 2 lần rồi nhưng không đạt kết quả. Lúc nào Bé cũng bảo: "Mẹ ơi, con không đến trường đâu. Con sợ". Nguy quá các Mẹ ạ, sắp tới cháu đi học rồi. Làm thế nào bây giờ. Các me có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho em với ????